Miljø

Bevare det som bevares skal…resten skal resirkuleres!

Alle Vineco sine plastprodukter er laget av trygge materialer som følger de til enhver tid gjeldene lover og forskrifter. All emballasje av papp og plast kan resirkuleres slik at det kan brukes om igjen for å spare miljøet. For eksempel kan Wine Shield og WineSkin kanskje ende opp som drikkeflaske eller en Fleesjakke? Mulighetene er mange og de fleste produsenter legger nå om til å bruke «Gjenbrukbar plast».


Våre leverandører bruker emballasje med fokus på kvalitet, miljø og matvaresikkerhet. Dokumentasjon (i PDF) om hva plasten i våre produkter inneholder får de ved å kontakte oss på post(at)vineco.no.

Vi er medlem av Grønt Punkt Norge! Det er et selskap som administrerer resirkulering av engangsemballasje. På den måten blir engangsemballasjen som Vineco leverer ut i markedet tatt hånd om på en trygg måte. 

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

  

Linker til sider med mer informasjon om miljø og resirkulering:

www.grontpunkt.no     
www.glassgjenvinning.no 
www.resy.no
www.resirk.no
www.sortere.no

Her er vårt medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge AS